Skype for Business seminar

Skype for Business er en kommunikations- og samarbejdsplatform, der kan håndtere chatbeskeder (IM), IP-telefoni, videokonference og online-møder med deling af desktop, whiteboard og programmer. Samtidig viser SfB om man er tilgængelig, så man hele tiden kan se

hvem der er ledig, og hvem der er optaget af møder, telefonsamtaler eller bare ikke vil forstyrres. Og da Skype for Business er et Microsoft produkt, kan løsningen integreres med Exchange, SharePoint og Office.

Skype for Business seminar - Hvordan, Hvorfor og til Hvad?
Udgangspunktet for et seminar hos Lynckurser.dk er naturligvis en gennemgang af de forskellige funktioner i programmet.
Men fordi Skype for Business er så fleksibel og rummer så mange muligheder, handler seminaret derfor ikke kun om hvordan man anvender og bruger Skype for Business, men i ligeså høj grad om hvorfor det er smart at bruge Skype for Business og hvad Skype for Business kan bruges til.
På den måde bliver den enkelte medarbejder - og organisationen som helhed - ordentligt "klædt på", så brugen af Skype for Business kan udmønte sig i bedre samarbejde, gladere medarbejdere og besparelser på bundlinjen.

Skype for Business seminar - beskrivelse:
Alle seminarer hos Lynckurser.dk bliver alle nøje tilpasset den enkelte kunde, virksomhed og organisation, men som oftest ser det sådan ud:

HVAD ER SKYPE FOR BUSINESS?
Kort gennemgang af hvad SfB egentlig er.

HVAD KAN SKYPE FOR BUSINESS?
Gennemgang af SfB-klienten
• Tilstedeværelse
• Status (Online/Ikke til stede)
• Aktivitetsfelt
• Kontakter/Grupper
• Fortrolighedsforhold
• Opsætning af viderestilling
• Telefonsvareren
• Opsætning af headset og webcam

DEMONSTRATION AF SKYPE FOR BUSINESS
Opret og besvar en Chatbesked
Foretag og besvar et Opkald
Opret og deltag i et Telefonmøde
Opsæt og deltag i en Videokonference
Deling af:
• Desktop
• Program
• Dokumenter
SfB og Outlook
• Aflytning af telefonsvareren
• Samtale oversigt
• Mødeindkald til SfB-møde
• Afholde SfB-møde

HVORFOR BRUGE SKYPE FOR BUSINESS?
Gennemgang af de fordele man som medarbejder og organisation kan opnå, ved at bruge SfB

SKYPE FOR BUSINESS SOM ARBEJDSREDSKAB
Hvilke ændringer af virksomhedskulturen fordres der, for at SfB kan udnyttes optimalt?

AFRUNDING
Kundeservice på nye måder. Kommunikation med eksterne samarbejdspartnere.